« Обратно към ПРОДУКТИ

противодимни люкове Bilco

Противодимните покривни люкове на Bilco, предлагани от Ви Джи Еф, са произведени в пълно съответствие с Европейския Регламент. Могат да бъдат използвани едновременно като вентилационни клапи и за регулиране температурата вътре в сградата. Bilco могат да осигурят оборудване за контролно управление на противодимни системи, вентилация и достъп. И двата вида покривни изходи - двойни или единични предлагат отлична превенция от топлинни мостове и въздухопропускливост и могат да бъдат произведени в специфични размери за конкретни проекти.

Предимства:

 • дават възможност за удължаване на възможното време за евакуация и намаляват риска от вдишване на дим и токсични газове;
 • подобряват видимостта, което позволява бързото локализиране на огнището от пожарникарите;
 • осигуряват защита срещу появяването на вторични огнища и разпространение на огъня;
 • извеждат вредните и взривоопасни газове;
 • осигуряват защита на конструкцията от разрушителната топлина от огъня;
 • редуцират се повредите по елементите на сградата;
 • могат да се използват за достъп и вентилация.

Приложения:

 • жилищни сгради;
 • офиси и търговски площи;
 • самолетни хангари;
 • аудитории;
 • концертни зали и театри;
 • конгресни центрове;
 • производствени предприятия;
 • търговски центрове;
 • училища;
 • болници;
 • дистрибуционни центрове;
 • домове за възрастни хора;
 • и мн. др.

За по-детайлна информация, относно противодимните покривни люкове на Bilco, моля свържете се с представител на Ви Джи Еф ООД.