« Обратно към ПРОДУКТИ

саморазливно подово покритие SL-Протект Кьостер

SL-Протект Кьостер е саморазливна замазка, предназначена за подове, подложени на тежки натоварвания в промишлени и селскостопански съоръжения.

Този продукт на минерална основа притежава висока устойчивост на химически и механични натоварвания. Функционалността му се задейства много скоро след полагането му, използва се директно върху неравни и груби бетонови повърхности и циментови замазки.

Поради високата си химическа устойчивост той се използва за предпазване срещу лека и средна корозионна среда и служи като бавно реагиращ слой при повърхности, подложени на високи химически натоварвания. SL-Протект Кьостер се използва, както при селскостопански, промишлени, бизнес и производствени съоръжения, така и при жилищни сгради.

Висока химическа устойчивост и добра разливност на SL-Протект Кьостер в сравнение със стандартния бетон.

SL – Гама Кьостер

Техническа информацияСфери на приложение
Кьостер SLБързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства и висока якост на натиск с приложение при жилищни и бизнес сгради.
Кьостер SL ПремиумБързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства и висока якост на натиск с мултифазна компенсаторна свиваемост по време на втвърдяване. Подходяща за полагане върху повърхности от синтетични смоли или покрития от VAP 2000 КЬОСТЕР
Кьостер SL ФлексЕластична бързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства за полагане върху дървени и мастик-асфалтови повърхности.
Кьостер SL ПротектБързовтвърдяваща минерална замазка с висока устойчивост на механично натоварване за защита и ремонтиране на бетона в промишлени и селскостопански помещения, където се изисква и химическа устойчивост.
Кьостер Саморазливен IBЗа изравняване на влажни и високоалкални бетонови подове под VAP I 2000 КЬОСТЕР. Подходящ и за бетонови подове, замърсени с разтворими силикати.

Техническа информацияКьостер
SL
Кьостер
SL Премиум
Кьостер
SL Флекс
Кьостер
SL Протект
Кьостер
Саморазливен IB
Цвятсивсивсивсивохра сив
Дебелина
на слоя
2 - 15 (25) мм2 - 15 (30) мм2 - 15 (30) мм5 - 30 мм3 - 25 мм
Трайност
на работния
разтвор (+20°C)
20 мин20 мин20 мин20 мин20 мин
Якост на
натиск (28 дни)
40 N/mm²45 N/mm²30 N/mm²40 - 50 N/mm²40 N/mm²
Субстрати  и  грундове
Хигроскопични субстратиДа, (SL-грунд Кьостер)Да, (предв. навлажняване)
Нехигроскопични субстрати (VAP I 2000, плочки)-Да, (VAP I 06 Грунд Кьостер)--
Дървени субстрати--Да,
(VAP I 06 Грунд Кьостер)
--
Силикатно натоварен бетон----Да, (предв. навлажняване)
Сфери  на  приложение
Устойчив на пешеходен трафикслед 3 - 4 часаслед 4 часаслед 3 часаслед 4 часа
Устойчив на трафик
(меки гуми)
след 24 часаслед 24 часа с VAP I 2000 Кьостер след 72 часа-след 24 часа-
Може да се облицоваслед 4 - 6 часаслед 6 часа -след 6 часа
Устойчивост на механични натоварваниялеки до среднилекитежкилеки
Приложение
под изолации
ДаДаДаДаДа
Приложение
под покрития
ДаДаДа-Да
Приложение
под бои
ДаДаДа-Да
Приложение
под плочки, мокети, килими
ДаДаДа--
Приложение
под дърво, PVC
ДаДаДа--
Излагане на UV-лъчи, влага---ДаДа
Излагане на химикали---висока химическа устойчивосталкална устойчивост