« Обратно към ПРОДУКТИ

структурна завършваща мазилка RÖFIX SiSI-Putz VITAL

Област на приложение:
Фабрично приготвена, тънкослойна завършваща мазилка с многобройни едрини, структури и цветове. Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропроходима структурна мазилка за фасади и топлоизолационни системи (ТИС). При  6 мм гранулация продуктът се нанася само машинно и повече не се пердаши. За апликация са подходящи уреди за фин шприц с въздушно-регулиращ вентил и блокиращ сферичен кран (като напр. машина тип MAI®2PUMP Лира, шнек: D8 1,5; шлаух 35/40 bar-а и max. дължина 25 m).

Основа на материала:
- дисперсно свързващо вещество
- свързащо вещество - силиконова смола
- добавки за подобряване обработваемите свойства
- силикат
- бял, селектиран мраморен пясък
- пигменти за оцветяване

Свойства:
- високо водоотблъскване
- висока паропропускливост
- висока устойчивост на атмосферно влияние
- устойчива на ударен дъжд
- декоративна

Условия по време на обработка:
По време на обработка и съхнене температурата на основата и на околната среда не трябва да пада под +5ºС. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, в случай на по-бързо съхнене да се пази от директни слънчеви лъчи, течение и дъжд.

Основа:
Основата трябва да е суха, носимоспособна и без замърсявания (напр. прах, сажди, алги и др.). При нови хастарни мазилки (напр. варо-циментови и др.) да се спазва предписанието на производителя относно време за съхнене/стягане от мин. 2-3 седмици. Проверка на основата следва да се направи съгласно ÖNORM B3346 съотв. DIN 18350 или SIA V242. Варо-циментови хастарни мазилки при ТИС трябва да се нанасят съгласно предписаната в действащите инструкции дебелина на слоя и да са сухи (мин.  5 дни - при влажно и студено време по-дълго).

Подготовка на основата:
Преди нанасяне на завършващото покритие и в съответствие със системата се нанася грунд посредством валяк с агнешки косъм. Основата се оставя да изсъхне напълно (по правило след 12 часа). При влажно време изсъхването може да трае 24 – 48 часа. Всички технически функции и свойства на пастьозните завършващи мазилки са тествани с грунд за мазилки в съответствие със системата. Той е релевантен за абсорбцията на вода, стареенето, оптическата симетричност на картината, на предназначението на финишната мазилка и за това е важна част от системите с мазилка. Може да се откажете от грундиране при реновиране на стари фасади със съществуваща мазилка или боя, които са шпакловани с RÖFIX Renostar и се оформят с RÖFIX SiSi-Putz. Шпакловката с RÖFIX Renostar трябва да е напълно изсъхнала (мин. 5 дни при хубаво време). Да се отстранят подкожушени или ронещи се слоеве стари мазилки и бои. Силно порьозни основи да се обработят предварително с подходящ силиконов дълбок грунд (напр. RÖFIX Tiefgrund). Неравностите в основата предварително професионално да се загладят със съответната шпакловъчна смес като напр.  RÖFIX Renoplus, Renostar.

Препоръки за предварително грундиране: RÖFIX Putzgrund UNI грунд за мазилки, RÖFIX Silikonharz-Tiefgrund силиконов дълбок грунд.

Приготвяне:
Готов за употреба продукт. При необходимост се разрежда с малко вода до желаната консистенция.  Преди обработката съдържанието в кофата се разбърква добре с подходяща електрическа бъркалка на бавни обороти. По време на обработката мазилката се пребърква, за да се избегне утаяване на гранулите.