« Обратно към ПРОДУКТИ

суха циментова водоустойчива смес Waterblock

Описание

Waterblock е материал на циментова основа с добавки за водоплътност. Притежава отлична адхезия към бетон, тухлена или каменна зидария. Издържа на отрицателно водно налягане. Нанася се с четка.

Свойства

 • Дълготрайност срещу изменения, причинени от ерозия, тъй като е на неорганична основа.
 • Гарантира отлично свързващо покритие за дълги години.
 • Готов за използване, лесeн и икономичeн за нанасяне.
 • Осигурява пълна защита на конструкцията срещу корозия.
 • Издържа на налягане от 70 м воден стълб (7 атм).
 • Подходящ за резервоари за питейна вода (има санитарно разрешение).

Приложение за мазилки с висока водоустойчивост

Waterblock може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно) или при влага, в стари и нови конструкции, вертикално или хоризонтално; за мазета, резервоари за вода, подземни гаражи, специални съоръжения, тунели, плувни басейни, пречиствателни станции и т.н.
Waterblock е подобен на бетона и става неразделна част от повърхността, където е положен. Неговата адхезия към повърхността е много висока, което позволява използването му при негативно водно налягане.

Предварителна подготовка на повърхността

 • Повърхностите, които ще се обработват, трябва да бъдат чисти, без мазнини, мъх, варови отлагания и т.н.
 • Дупките и отворите се запълват предварително.
 • Арматурните железа да бъдат отрязани на дълбочина минимум 2-3 см в бетона преди запълването на дупките. Запълването на дупките може да се извърши с Vimacret или с Viresin, цимент, пясък + вода в съотношение 0.3:2:1 + вода.
 • Водните течове трябва да бъдат спряни с бързовтвърдяващ цимент Vimaflex.
 • Фугите  в мазилката предварително се запълват с цименто-пясъчен разтвор и синтетична смола преди полагане на Waterblock.
 • Площите, върху които ще се нанася покритието, трябва да бъдат влажни.
 • В случаите, когато по повърхността, която ще се обработва има работещи пукнатини, към Waterblock се добавя Vimaflex за подобряване на еластичността.

Указания за употреба

Постепенно се добавя Waterblock към водата,  докато вискозитетът  на сместа стане подходящ за нанасяне с четка. Съотношението на Waterblock към водата трябва да бъде 2,5:1 в обемни части. Сместа трябва да престои 10 минути. Достатъчно са 2 до 3 покрития при разход 1 до 1,5 кг/кв.м на покритие. Всяко следващо покритие трябва да бъде нанесено след като предишното е изсъхнало. Прясно положеното покритие трябва да бъде добре защитено от слънце, вода, дъжд и замръзване.

Разход на материал при различни условия.

 Условия за изпитването  Мин. дебелина на покритието  Количество
1. Влага 1,0 мм 2 кг/кв. м
2. Вода  без   налягане 1,5 мм 3 кг/кв. м
3. Вода  под  налягане 2,0 мм 3.5  до 4 кг/кв. м

Подобряване еластичността на WATERBLOCK

В случаите, когато по повърхността, която ще обработваме има пукнатини, за да се подобри еластичността на Waterblock се прибавя Vimaflex.
Vimaflex може да бъде смесен с Waterblock като втора съставка, в съотношение 1,5 части Waterblock: 1 част Vimaflex по обем или 2 : 1 в тегловни части.
Прибавянето на вода до 10% от теглото може да подобри мазането на сместа.
Когато не е необходима голяма еластичност разтваряме Vimaflex и използваме съотношението Vimaflex: ВОДА - 1 : 2 в обемни части.

Мерки, осигуряващи качеството

В случаите, когато повърхността се обработва срещу влиянието на негативно водно налягане и ако почвата е водопропусклива, покритието от Waterblock трябва да бъде защитено с циментово-пясъчна мазилка.
В случай на вода под налягане, трябва чрез непрекъснато изпомпване да се поддържа ниско водно ниво, с което да се осигури втвърдяването на Waterblock.

Забележки

 • Kaтo всички спойващи вещества Waterblock e aбразивен материал. Ето защо при приготвянето и нанасянето му трябва да се използват ръкавици.
 • Ако продуктът попадне в очите, веднага изплакнете обилно с чиста вода, но без да ги търкате.
 • Инструментите да се изчистят добре с вода преди да изсъхнат.
 • Да се спазват и изискванията за безопасност на труда при изпълнение на СМР.

Съхранение

Да се съхранява на сухи места.

Цвят и опаковка

Бял и сив. Торби от 25 кг.

Мерки за безопасност и опазване на околната среда

 • Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания за всички фактори на околната среда.
 • Да се работи с работно облекло и лични предпазни средства - защитни ръкавици и предпазни очила.
 • След употреба остатъчни количества от продукта да не се допуска да попадат в канализационната мрежа, откритите водоеми и почвата.