« Обратно към ПРОДУКТИ

топлоизолации EPS® F PLUS

Топлоизолационна плочa oт експандиран полистирен

-20% по-добри топлоизолационни качества
-Устойчива форма
-Лесен за обработка
-Паропропусклива

-Паропропусклива

Приложение
Фасадна топлоизолация, оформяне на фасада

Свойства:
Клетъчно съдържание: Въздух
Тип продукт:ONORM B 6000 EPS F; изпитан по система ETAG 004
Форма на канала: прав кант (GK)
Обозначение: една червена линия
Полезни размери: 1000 x 500 mm
Полезна площ: 0.5 m? на плоча
Якост на огъване: 150 кРа
Коефициент на топлопроводимост: ?n = 0,032 W/(mK)
Клас на горимост: B1 (трудно горим)