« Обратно към ПРОДУКТИ

улей Каньон

Улеят Каньон е създаден за бързо отводняване на настилките, положени в дворни места, паркове и градини,  площади и паркинги, промишлени площадки и т.н. По тази причина профилът му е оформен като сегмент с радиус R=650 мм, дълбочина  h=20 мм и ширина s=320 мм. С тези си размери, улеят се вписва безпроблемно във вертикалната планировка на урбанизираната площ и не създава предпоставки за затруднено движение на хора и превозни средства. Тези размери предполагат отводняване на малки по размери площи с къси отводнителни канали. По този начин се удовлетворява основното изискване на отводнителното съоръжение- водата да се транспортира по най-късия и най-бърз начин! Улеят Каньон се отличава с елегантен дизайн и придава завършеност на всяка една площ, която е с трайна настилка. Важен аспект от качествата на елемента са голямата му водоплътност и мразоустойчивост. Повърхността му е гладка с най-често срещания коефициент на грапавина за бетонови тръби n=0,013, който гарантира висока степен на сцепление.Улеите се монтират бързо и лесно и имат дълъг експлоатационен живот.

Техническа характеристика:
Материали: земновлажен бетон, цимент клас CEM I 42,5R, калибриран пясък- обикновен и кварцов, фракции, вода, пигменти и полимерни добавки
Размери: 500 х 400 х 60 mm
Тегло: 21,2 кг
Разход за м´: 2 бр.
Метод на производство: вибропресоване
Якост на натиск при разрушаване: характеристична 3,5 МРа
Износоустойчивост: клас 2
Издържливост на натоварване: до 40 тона/м²
Мразоустойчивост /загуба на маса/: под 1 кг/м²
Водопоглъщаемост: до 6 %
Сцепление: устойчив на боксуване и подхлъзване
Характеристики: незапалим материал; има два слоя (основен- груб и горен- фин, износоустойчив)
Цветове: бял, сив, антрацит, червен, кафяв, жълт, зелен (възможност за цвят по желание)

Информация за опаковката:
Размери пале: 100 х 120 мм
Количество продукт в пале: 60 бр.
Тегло пале: 1272 кг