« Обратно към ПРОДУКТИ

варова мазилка RÖFIX CALCECLIMA Амбиенте

Екологична, биологически невредима, регулираща климата в помещенията вътрешна варова мазилка, несъдържаща цимент
GP, CSI, W0 съгласно EN 998-1

Фабрично произведен хоросан на база естествена хидравлична вар (NHL5 съгласно EN 459-1) и висококачествен варовиков пясък  (0-1,4 mm).

Приложение: Мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички видове основи. Минерална, несъдържаща цимент, хастарна мазилка с по-модерни свойства при обработка. При старо строителство или ново екостроителство. Ръчно и машинно нанасяне с обичайните машини за мазилки. Може да се филцова.

Основа: Основата трябва да бъде обезпрашена и обезмаслена.  Върху всички видове основи се нанася пълноплощно предварителен шприц RÖFIX CALCECLIMA.

Начин на обработка:  При ръчно нанасяне една торба RÖFIX CALCECLIMA Ambiente се смесва с помощта на механична бъркалка с  ок. …. литра вода до получаване на хомогенна смес и се нанася. При машинно нанасяне се пръска с машина за мазилка,  изтегля се и  след втърдяване се структурира/пердаши  с алуминиев мастар  или се награпява с грайдер (решетъчен шабер). Да се пази от твърде бързо изсъхване. Време за обработка 2 часа. Минимална дебелина на слоя 10 mm. Да не се обработва при температура под +5° C. Да се съблюдават техническите указания.

Крайно покритие: Полага се завършваща мазилка RÖFIX Calceclima FINO върху изсъхнали повърхности и се структурира по желание. За едно добро регулиране на температурата са подходящи CO2 - и паропропускливи бои като напр.  RÖFIX Sesco варова боя или RÖFIX силикатна вътрешна боя.

Съхранение: На сухо, по възможност върху дървени скари. Срок на съхранение ок. 6 месеца.