« Обратно към ПРОДУКТИ

вибропресованa бетонова настилка Сити Топ

Сити Топ-вибропресованa бетонова настилка .Продуктът е подходящ за паркинги, пътища, тераси, вътрешни дворове градини и др.

Материали: земновлажен бетон, цимент клас CEM I 42,5R, калибриран пясък- обикновен и кварцов, фракции, вода, пигменти и полимерни добавки
Размери: 200 х 200 х 600 (800) mm, 200 х 100 х 600 (800) mm , 100 х 100 х 600 (800) mm
Тегло: В зависимост от размера
Разход за m²: В зависимост от размера
Метод на производство: вибропресоване
Сцепление: устойчив на боксуване и подхлъзване
Характеристики: незапалим материал; има два слоя (основен- груб и горен- фин, износоустойчив)
Цветове: сив

Техническа характеристика:

Наименование на показателя Клас Маркировка
Абсорбция на вода 2 B
Устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли 3 D
Якост на разцепване и огъване одобрена
Устойчивост на изтриване 4 I
Устойчивост на плъзгане/приплъзване задоволителна
Дълготрайност задоволителна
Реакция на огън A1
Информация за опаковката:
Размери палет: 80 х 120 mm.
Количество продукт в палет: В зависимост от размера
m² продукт в палет: В зависимост от размера
Тегло палет: В зависимост от размера

 

"