« Обратно към ПРОДУКТИ

влагомер за бетон CMEXpert II TRAMEX

За оценка на водното съдържние в бетон, гипс, цимент, замазки, плочи (съгласно ASTM F 2689) и измерване на влагата в дълбочина (съгласно ASTM F 2170 и ASTM F 2420).

- измерва до 6,9% съдържание на влага в бетона
- моментално отчитане в режим на безразрушително измерване и измерване на влагата в дървесината
- сонда за измерване на относителната влажност, температура, точка на оросяване и специфичната влажност
- измерва от 7% до 40% съдържание на влага в дървото

Новият влагомер за бетон CMEXpertII е дигитална версия на портативния влагомер Tramex CME4 мерещ пълното електрическо съпротивление (импеданс). CMEXpertII също работи на безразрушителният принцип за измерване на импеданса. Електродите, монтирани в една равнина, в режим на измерване предават нискочестотен сигнал в бетонния под. За да проведете измерването, премахнете с четка прахта от избрана гладка част от бетона, както и от електродите. Включете CMEXpertII, притиснете го умероно към повърхността и отчетете резултатите за съдържание на влага в бетона, показани на дигиталния дисплей.

Методът на измерване е безразрушителен и моментален. Препоръчва се за тестване по ASTM F2659.

Допълнителни принадлежности:
- сонда за измерване на относителна влажност (RH)
- иглени щифтове за измерване на влага в дървесина
- комплект за измерване на влага в бетон CMEXpert