« Обратно към ПРОДУКТИ

водоотблъскващ силикатен разтвор Waterblock SI

Описание

Waterblock-SI e готов за употреба, водоотблъскващ силикатен разтвор. След като проникнат в стената,  силикатите реагират с варта и образуват неразтворими минерали, предотвратяващи капилярното покачване на водата.

Области на приложение

Waterblock-SI се прилага за защита от влага, причинена от капилярното покачване на водата. Капилярните сили предизвикват покачване на подпочвените води по стоманобетонни или тухлени стени. Това покачване води до овлажняване на стените над кота „терен”. Материалът създава хоризонтална преграда срещу капилярното покачване на водата. Изпълнява се в основата на стените.За хидроизолация на основите на стените се прилага Waterblock.

Указания за употреба

1. Импрегнация на влажни повърхности

Почистете повърхността от мазнини, прах, ронливи частици и други. След това импрегнирайте повърхността до насищане, полагайки слой след слой до пълно попиване. Положете поне три слоя Waterblock-SI. Докато повърхността е още влажна, препоръчително е покриването й с един слой циментова замазка, като свързващ агент с добавяне на Viresin в следното съотношение: Цимент:Пясък: Viresin=1:1:0.5+15-20% вода.

2. Бариера за капилярната влага

Waterblock-SI се полага в предварително пробити с Хилти дупки, с диаметър 20-30 мм, през 12-15 см, с наклон от 30º до 45º и дълбочина 6 см по-малка от дебелината на стената. Обикновено отворите се пробиват от външната страна. Правят се на две нива като разстоянието между тях зависи от капилярността на стената. По-малките разстояния водят до по-добри резултати. Дупките се запълват с Waterblock-SI до отказ. Отворите се запълват с циментова замазка, в която се добавя Viresin. Отгоре стената се изолира с Waterblock.
При импрегниране на бетонови повърхности се намазва с мече или четка, минимум 3 слоя.

Разход

Импрегнация на повърхността: 300-400 г/kкв.м за всяко покритие;
1.0-1.2 кг/кв.м  е препоръчителният разход.
Бариера за капилярна влага, посредством “дриллинг” (пробиване на дупки):
18-20 кг/кв.м напречно сечение на стената.
Зависи от абсорбционните способности на стената и може да се провери с няколко опита. При обикновена тухлена стена е 15 л или 18 кг/кв.м напречно сечение.

Съхранение
Съхранявайте материала в сухи и топли помещения.

Опаковки
5 и 25 кг туби.