« Обратно към ПРОДУКТИ

замазка ARDEX A 37 - цимент

За изработване на бързо използваеми и годни за полагане на настилка циментови замазки (свързани, върху топлоизолация и делителен слой)

За вътрешнo и външнo приложение.

Годна за полагане на плочки, естествен камък, бетонови плочи, еластични и текстилни настилки вкл. паркет след 7 дни
Годна за ходене след 8 часа
С оптимизирани свойства за обработка
Време за работа 60 минути
Постоянна консистенция и при по- продължително време за смесване и транспортиране
Лесно нанасяне и разпределяне на разтвора
Продължително време за заглаждане и обработване

Oбласт на приложение:
Изработване на бързо използваеми циментови замазки
-      свързани
-    върху делителен слой
-    върху топлоизолация
-    като замазка с подово отопление
За полагане на:
-           плочки
-    естесtвен камък и бетонови плочи
-    еластични и текстилни подови настилки
-    паркет

Съотношение на смесване: 1:5
25 kg ARDEX A 37
125 kg пясък със зърнометрия  0 - 8 mm
6-11 литра вода (в зависимост от влажността на пясъка)

Обемно тегло: около 1,0 кг/литър

Прясно тегло наразтвора:  около 2,0 кг/литър

Разходна норма: около 3,1 кг прах на м2/ мм

Време за обработка ( 20°С): около 60 мин.

Годност за ходене (20°С):  след около 8 часа

Якост на натиск:
  след 1 ден около 10 N/ mm²
след 7 дни около 30 N/ mm²
след 28 дни около 35 N/ mm²

Якост на опън при огъване:
след 1 ден около 2,0 N/ mm²
след 7 дни около 4,0 N/ mm²
след 28 дни около 5,0 N/ mm²

Поведение на корозия: не съдържа съставки, действащи корозионно върху стомана