« Обратно към ПРОДУКТИ

замазка Hydro osmo K

Еднокомпонентна хидроизолационна замазка с осмотично действие, специфична за твърда хидроизолация на бетон, зидария и мазилки.

Сфери на приложение
Хидроизолация на резервоари и цистерни (също и такива съдържащи питейна вода съгласно D.M. 174-2004 в процес на сертифициране), хидроизолация за позитивно и негативно водно налягане, хидроизолация на изби и мазета, хидроизолация на тунели и кладенци, хидроизолация на асансьорни шахти, хидроизолация на вкопани стени.