« Обратно към ПРОДУКТИ

звукоизолация Basotect

BasotectBasotect със своята отворена клетъчна структура има много добри звукоизолационни стойности. Може да издържа на висока температура, а топлоизолационните му характеристики са много високи.Спецификации: * 9 – 13 кг/м³ - много лек. * Сертификат В1 за възпламеняемост по DIN 4102 * Не отделя отровни газове при пожар * Не абсорбира вода * Може да се произведе водонепроницаем * Добри акустични стойности осоленно при средни и високи честоти * Добри топлоизолационни стойности * Позволява боядисване * Произвежда се в различни форми * Може да бъде ламиниран при пирамидална формаСфера на приложение: * Строителство ( тавани, облицовка на стени, при предстенна обшивка, климатични въздуховоди, при заглушители) * Автомобилна индустрия * Морска индустрия * Железопътна индустрия