« Обратно към ПРОДУКТИ

звукоизолация Firex

Firex е дериватна пяна произведена от разпенен полиуретан. Материала е невъзпламеняем, не се деформира, не съдържа тежки метали, не отделя отровен газ.
Спецификации:

* Висока плътност 80 – 100 кг/м3
* Клас 0 за невъзпламеняемост съгласно BS 476
* Не отделя опасни газове
* Отлични акустични стойности
* Добри топлоизолационни стойности
* Ламинация на дериватите
* Пирамидална и гладка повърхност

Сфери на приложение:
* Строителство ( тавани, стенна облицовка, предстенна обшивка, въздуховоди на климатични инсталации, електрически инсталации, навсякъде където е необходима освен звуко и топло изолация, така и пожароустойчивост )
* Корабостроене
С добрите си звукоизолационни характеристики и невъзплменяемост, при покритие от РVС или кожа може да се използва в машинните отделения на плавателните съдове.
* Автомобилна индустрия