Разтвор за канали и шахти Кьостер – машинно полагане при ремонтирането на шахти

KЬОСТЕР

… успешно тестово полагане със специална пръскаща машина.

Каналите и шахтите по света са едни от най-големите подземни инфраструктури, както  в развитите, така и в развиващите се страни. В Германия, например, общата дължина на канализационната система е около 490 000 км. От ден на ден тези конструкции са изложени на предизвикателствата на специфични среди с високи механични и химични въздействия, водещи до увреждания, които пък от своя страна, влошават качеството на услугата. Ремонтните и защитни материали имат основно следните задачи:
– Да предпазват околната среда от изтичане на канализационни води в почвата;
– Да не позволяват проникване на подпочвени води в канализационната система (дренажен ефект);
– Да удължават живота на каналите и шахтите с цел облекчаване на общинските бюджети.

Технически предизвикателства за ремонтните/защитни продукти:
– Влажен/топъл климат (предполагащ корозия и формиране на трудна работна среда);
– Чести температурни промени (температурни въздействия);
– Агресивни субстанции във водата и абразия, вследствие на различните отлагания и утайки;
– Позитивно и негативно водно налягане.

Разтворът за канали и шахти Кьостер осигурява:
– Висока устойчивост срещу механична абразия;
– Висока химична устойчивост;
– Бързо втвърдяване във влажни и топли среди;
– Добри свързващи качества спрямо всички минерални субстрати;
– Полагане на една ръка от 4 мм (минимална дебелина за един хидроизолационен слой) до 3 см (за репрофилиращи мероприятия).

При разработването си материалът бе постоянно тестван и подобряван със съдействието на специализираните му апликатори. След своето представяне на пазара той събра много добри отзиви.

За да тества приложимостта на ма-шинното му полагане, Кьостер проведе тестово полагане през 2011 г., което беше контролно ревизирано през 2012 г., с цел получаване на конкретни цифрови показатели. Ето основните стъпки, които трябва да се се следват при полагането на този материал.

KЬОСТЕР

1. и 2. Субстратът се подготвя с вода под налягане (~ 500 бара)
3. Разтвор за канали и шахти Кьостер (25 кг торба)
4. Субстратът след подготовката му с водобластиране. Запълват се съществуващите кухини. Старите метални стълбища се почистват и третират с Антикорозия Z1 / Z2.

KЬОСТЕР

5. Материалът се смесва в помпата за пръскане и след това се изпомпва в специално работно устройство. Това устройство представлява въртяща се спирала, която буквално изстрелва материала върху…

KЬОСТЕР

6. … подготвения субстрат. Това устройство е приспособено да се движи нагоре и надолу в шахтата, осигурявайки по този начин лесното и бързо покриване на стените ú с материала.

KЬОСТЕР

7. Шахтата е готова. Постигната е сравнително гладка и хомогенна повърхност.

8. Една година след обработката са направени тестове относно качеството на машинното полагане на материала.

Технически показатели Приготвяне на работния р-р
25 кг Разтвор за канали и шахти Кьостер
се смесва с 5.0 – 5.5 л вода.

Минимално време на бъркане – 3 минути.

Разходна норма
Прибл. 1.8 кг/л кухина като ремонтен р-р
Прибл. 18 кг/м² при дебелина на слоя 1 см

Опаковка
25 кг торба

Специфично тегло на пресния р-р 1.8 кг/л
Якост на натиск (24 часа) > 18 N/mm²
Якост на натиск (7 дни) > 35 N/mm²
Якост на натиск (28 дни) > 50 N/mm²
Якост на опън при огъване(24 ч.) > 3.5 N/mm²
Якост на опън при огъване(7 дни) >  6 N/mm²
Якост на опън при огъване(28 дни) > 7 N/mm²
Трайност на работния р-р (20°С) ~ 20 мин.

 

За контакти с Кьостер България.