РБКС придоби XPS дейностите на Knauf Insulation в Обединеното Кралство и Франция

Вижте също...