Реалното забавяне на строителните разрешения е две седмици и ще се навакса

Вижте също...