Ремонтиране на стоманобетонови повърхности – по-бързо, лесно и ефективно с Кьостер Бетомор Мулти А

кьостер

Между различните причини за щети и повреди по стоманобетонови повърхности, карбонизацията и влагата са основните движещи сили. Едни от главните конструктивни повреди на бетоновите елементи възникват предимно от замръзване на порьозни и отворени повърхности, както и от усвояването на въглероден диоксид (CO2) от въздуха и влагата.

Дали от влага или карбонизация – и в двата случая стоманата в бетоновия елемент бива атакувана. Тя реагира с въглеродния диоксид и водата, като корозира. Този процес, който се ускорява от ниското качество на бетона и прекалено тънкото покритие на арматурата, води до увеличаване обема на стоманата. Това предизвиква взривно налягане, което разрушава структурата на бетоновия конструктивен елемент.

Възстановяване на бетонови елементи – стандартен способ

Репарирането и възстановяването на конструктивно увредени бетонови и стоманобетонови елементи придобива все по-голямо значение, тъй като използването на бетона като строителен материал продължава да заема голям дял в строителната индустрия. Фактите показват, че стандартните чести „козметични поправки”, влияещи се от времеви и финансови ограничения, не се отличават с особена дълготрайност. За да бъде решението успешно и дълготрайно, обичайната практика е след подготовката на основата (отстраняване на компрометираните части и почистване на повърхността до здрава основа), дейностите по трайното възстановяване да включват няколко продукта, положени в отделни стъпки, а именно:
– антикорозионна защита;
– двуслойна минерална система на циментова основа;
– синтетична смола;
– свързващ мост;
– ремонтен разтвор за запълване на липсващите части от бетоновия елемент;
– заглаждане на повърхността с финишен слой
– визуално третиране/боядисване.

Всичко това, естествено, отнема много време, усилия и средства.

Добрата новина е, че иновативният продукт Кьостер Бетомор Мулти А обединява всички необходими материали и стъпки за възстановяването на бетонови и стоманобетонови елементи в един-единствен продукт, който се полага еднократно.

Кьостер Бетомор Мулти А е едновременно:
– антикорозионно покритие;
– свързващ мост между стоманата и бетона;
– непромокаем несвиваем полимерно модифициран строителен разтвор с високи якостни характеристики;
– бетонов финиш.

Този нов универсален продукт опростява проектирането и изпълнението на ремонтните дейности по бетона в ключови области: след почистване на повредените зони, всички необходими работни стъпки могат да се извършват, използвайки един-единствен строителен разтвор. Изчисляването на необходимите материали за извършване на ремонта е опростено. Строителната логистика се ускорява чрез използването на Кьостер Бетомор Мулти А, а времето за изчакване между отделните работни стъпки е сведено до минимум.

С цел оптимизиране на изискваните работни стъпки и съкращаване на неизбежното време за изчакване между тях, в отдела за изследвания и разработки на Кьостер, Bauchemie, бе проведена изчерпателна серия от тестове.

кьостер

Целта им беше да предложат технология за ремонт на бетон, която е надеждна в дизайна и спестяването на време.

Резултатът бе многофункционален разтвор, който комбинира необходимите работни стъпки и последователност в един комплексен продукт:

Кьостер Бетомор Мулти А, чийто свойства отговарят на всички заявени изисквания:
– висока степен на синтетични примеси;
– продукт на циментова основа;
– не съдържа гипс;
– бързовтвърдяващ;
– по време на втвърдяване не се свива и не се напуква;
– без хлориди и карбонати;
– отлична адхезия спрямо бетона и стоманата;
– високо алкален;
– позволява дебелина на слоя до 60 мм;
– развива висока якост на натиск;
– нанася се ръчно или машинно върху хоризонтални, вертикални и таванни повърхности.

кьостер

Направете го бързо с Кьостер Бетомор® Мулти А:

кьостер

1. Възстановяване на бетона: Кьостер Бетомор Mулти A
2. Възстановяване на бетона (таванни работи): Кьостер Бетомор Mулти A
3. Изравняване и заглаждане на повърхността: Кьостер Бетомор Mулти A
4. Ремонтиране на бетона (огромни повърхности): Кьостер Z1; Кьостер Z2; Кьостер Разтвор за ремонти NC
5. Ремонтиране на структурни пукнатини: Кьостер IN 3; Кьостер KB-Pox IN.

За контакт и повече информация – Кьостер.