Революция във въздуховодните мрежи – система Климавер от Изовер

Климатичните инсталации се проектират в сградите, за да се постигне високо качество на вътрешната среда. Съзнавайки тази необходимост, ИЗОВЕР създаде плоскости от стъклена минерална вата с висока плътност за изработка на неметални въздуховоди за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Производството на тези плоскости започва преди повече от 50 години в едно от дружествата от групата Saint-Gobain (CertainTeed Corp.) в САЩ.

Saint-Gobain Cristaleria – отдел Изолации, който е производител на стъклена и каменна вата, произвежда този вид плоскости от 1967 г. под търговската марка CLIMAVER. На Българския пазар системата CLIMAVER се предлага над 10 години, като се използва при изграждането на вентилационни инсталации на значими обекти като търговски центрове, хотели, университети, спортни зали, кинозали, телевизионни студия и други.

При проектирането на климатични инсталации с нормален експлоатационен режим, рискът за здравето на хората трябва да бъде сведен до минимум, особено този, който води до заболявания, предизвикани от шума и вибрациите на инсталациите. Всяка климатична инсталация трябва да гарантира акустичния комфорт в сградата, а това изискване придобива още по-голямо значение в специални случаи, като кинозали, телевизионни студия и пр. Действащите инсталации (машини, кондиционери, пр.) неизбежно генерират шум и вибрации, чието влияние трябва да се тушира. Въздуховодите на климатичните системи могат да изпълнят тази важна задача и по този начин да подобрят качеството на вътрешната среда.

Изборът на вида въздуховод е от решаващо значение за намаляването на звуковите нива на изхода на машината. Въздуховодите, изпълнени от звукопоглъщащи материали, такива като стъклена минерална вата, например, могат да доведат до значително намаляване на шума.

Системата CLIMAVER се изработва с различните видове покрития (в зависимост от нуждите и изискванията на климатичната система), които определят разновидностите на изделията:

CLIMAVER PLUS R

Външната страна на въздуховода е облицована с трислойно покритие от „крафт“ хартия, стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио.

Облицовката от вътрешната страна се състои от „крафт“ хартия и алуминиево фолио.

Плоскостите CLIMAVER са уникални, защото по цялата им дължина е оформен прехлупващ монтажен кант с мъжки и женски ръбове, които гарантират връзката между елементите и здравината на сглобения въздуховод, улесняват сглобяването и осигуряват гладка вътрешна повърхност.

Вътрешното покритие на плоскостите CLIMAVER продължава и върху прехлупения /мъжки/ вътрешен ръб на монтажния кант.

Благодарение на тази уникална особеност, изработените въздуховоди могат да се почистват и облицовката от вътрешната страна да е цяла и непокътната.

CLIMAVER A2 PLUS

Плоскости, облицовани от двете страни с алуминиево покритие, армирано със стъклофибърна мрежа.

Climaver A2 PLUS е продукт, който предлага лесен и качествен монтаж и притежава максимум качества: топло-, звукоизолация и пожарозащита. Той покрива най-високите изисквания за пожароустойчивост в самоносещи се въздуховоди и е класифициран в  Euroclass A2 – s1, d0 по реакция на огън. Алуминият е огнеустойчиво покритие и представлява отлична пароизолация и въздухоплътност. Той осигурява гладка повърхност и предпазва двете страни на въздуховода.

CLIMAVER A2 NETO

Плоскости, притежаващи всичките характеристиките на вида A2, но облицовани от вътрешната страна с черно стъклофибърно платно NETO, специално създадено за подобряване на звукопоглъщащите качества на въздуховода. Текстилната структура осигурява пълно преминаване на звуковите вълни и високо звукопоглъщане на готовия въздуховод.

CLIMAVER NETO

Плоскости, облицовани от външната страна с трислойно покритие от алуминиево фолио, подсилена стъклофибърна мрежа и крафт хартия, а от вътрешната – със здраво стъклофибърно платно NETO, специално създадено за изработка на неметални въздуховоди с високи звукопоглъщащи качества.

Основни характеристики на плоскостите CLIMAVER:

Продукт Дебелина
(мм)
Размери
(мм х мм)
Количество в
опаковка
(м²)
Реакция на
огън
(Euroclass)
Топлопроводност 
(W/m.K)*
CLIMAVER Plus R 25 3000 x 1190 24.99 B – s1, do 0.032
CLIMAVER A2 25 3000 x 1190 24.99 A2 – s1, d0 0.032
CLIMAVER A2 NETO 25 3000 x 1190 24.99 A2 – s1, d0 0.032
CLIMAVER NETO 25 3000 x 1190 24.99 B – s1, d0 0.032

 

 

*при 100С средна температура

Стойности на коефициента на звукопоглъщане αs според честотата на звука:

Продукт 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
CLIMAVER Plus R 0.20 0.20 0.20 0.60 0.50
CLIMAVER A2 0.20 0.20 0.20 0.60 0.50
CLIMAVER A2 NETO 0.25 0.60 0.65 0.95 1.00
CLIMAVER NETO 0.25 0.60 0.65 0.95 1.00

 

 

Позволена максимална скорост на въздушен поток в изработените въздуховоди е 18 м/с, статично налягане до 800 Ра без деформация и поява на пукнатини (тест на база EN13403), максимална температура на въздуха 900С.

ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ

Сглобяването на въздъховодни системи от плочите CLIMAVER може да се осъществява на самия обект, с помощта на малък брой инструменти по семпла, икономична и бърза технология, съгласно инструкциите на производителя. Тя включва както прави въздуховоди, така и въздуховоди със сложни конфигурации.

Процесът на сглобяване на място позволява точно оразмеряване на връзките с минимум отпадъчни материали, което води до подобряване на ефективността и пестене на енергия и средства.

Дизайнът на въздуховодите CLIMAVER може да се промени при монтирането им на обекта.

В сравнение с металните въздуховоди, CLIMAVER е лек продукт, с по-бързи инсталационни резултати, с по-ниски разходи за монтаж и с минимални отпадъчни материали.

МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЪЗДУХОВОДИ

Най-популярните методи за изработка на въздуховоди от плоскостите CLIMAVER са два:
– Методът чрез “отделни капаци”, така нареченият  традиционен;
– Методът на “правия участък”

Последният се основава на направата на въздуховодната мрежа чрез сглобяване на елементи от вече изработени прави въздуховоди. Този метод има редица предимства. Едно от тях е възможно най-пълното оползотворяване на плоскостите при изработката на въздуховодите и свеждане фирата до мининмум.

Пример: Изрезките, останали от една плоскост CLIMAVER при изработката на коляно от 90° на въздуховод 30х35cm, са:

Методът чрез “отделни капаци” Методът на “правия участък”

Основните изисквания за изграждане и монтаж на системи от правоъгълни въздуховоди от стъклена вата за принудително движение на въздуха при нагнетателна и всмукателна тяга до 500 Pa и скорост на въздуха до 10 m/s са отразени в Норма UNE 100-150-84. Въздуховодите от системата CLIMAVER METAL, при които ъглите на въздуховода са защитени с L и H профили от екструдиран алуминий, са устойчиви на налягане до 800 Pa и скорост на въздуха до 18 m/s.

След като сe изяснят сеченията и видовете елементи или сложни конфигурации, които ще съставляват въздуховодната мрежа (прав участък, колена, разклонение и т.н.), отделните детайли се разкрояват върху плоскостите или правите участъци на въздуховода, режат се и се сглобяват.

Рязaнето се осъществява с инструментите CLIMAVER MM, които се предлагат в куфарче и представляват три ножа от висококачествена стомана със специални цветни дръжки, които формоват различни ръбове. Инструментите CLIMAVER MM са лесни за поддръжка и поправка. Резците са сменяеми. Разработени са специално за вътрешния срез на плоскостите CLIMAVER.

Върху плоскостта предварително се маркира линията на рязане, по която се ориентира поставянето на дръжката и направлението на ножа. Рязането се осъществява, като инструментът се придвижва напред по протежение на маркираната линия. Ако се използва сгъваемият ъгломер CLIMAVER MM, предварителното очертаване на линията на рязане става излишно.

Следва запечатване на правия въздуховод, като съществуват два вида запечатване: външно и вътрешно.

Външното запечатване на връзките при въздуховодите от серията CLIMAVER е изключително устойчиво, изтичането на въздух навън от въздуховода е незначително, ако е конструиран и сглобен правилно. То се извършва със самозалепващи се алуминиеви ленти. Запечатването на вътрешната връзка става с лепило CLIMAVER.

За да се даде възможност лепилото CLIMAVER да изсъхне и да се гарантира плътността на въздуховодните системи, детайлите, образуващи сложна конфигурация, се запечатват отвън с ленти, бандажиращи напречно всички външни връзки, както и по обиколката на въздуховода.

Методът на правия участък

Методът на правия участък за изграждане на сложни конфигурации, както показва и наименованието му, се основава на използване на прави въздуховоди за направата на сложни въздуховодни конфигурации. Детайлите, които ще участват в сложните конфигурации, се получават чрез рязане на сечения от прави въздуховоди и завъртането им един спрямо друг на 180°.

Няма ограничения в изработката на сложни конфигурации по метода на правия участък, всичко е въпрос на знания, умения и практика. Начина на изработка на:

… както и допълнителните операции: направа на ревизионни отвори, връзки с решетки, връзка с машина и монтаж, можете да намерите в „Ръководството за изработка на самоносещи се въздуховоди“, което е на разположение по запитване в Сен Гобен Констракшън Продъктс България – бизнес направление ИЗОВЕР.