Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14a

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (3).dwg  Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция о (3).pdf  

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14a

1. Rigips плоскости
2.1 Rigips CD профил 0,6 mm
2.4 Rigips окачвач за дърво
3. Изолация от минерална вата
4.1 Rigips винтове TN 212/25
4.2 Рапидни винтове за дърво
5. Фугопълнител Rigips
6 Паропреграда
7. Дървена обшивка 22 mm
Максимално отстояние на CD профила от дървените греди (х) в
зависимост от дължината на окачвача:
Окачвач 125 mm – Максимално отстояние 75 mm
Окачвач 150 mm – Максимално отстояние 100 mm

Техническа бележка:

Пожароустойчивост
REI 30 – 60

Тегло
14-26 kg/m²

Описание
A: 4.70.14a (REI 30)
Еднослойна обшивка от плоскости Rigips 1xRB (A) 12.5 mm на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани към гредите с окачвачи
за дърво, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)
В: 4.70.14a (REI 45)
Двуслойна обшивка от плоскости Rigips 2xRF (DF) 12.5 mm на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани към гредите с окачвачи
за дърво, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)
С: 4.70.14a (REI 60)
Двуслойна обшивка от плоскости Rigips 2xRF (DF) 15 mm на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани към гредите с окачвачи за
дърво, с минерална изолация 100 mm с минимална плътност 15 kg/m³. (напр. Isover Akusto)

Може да харесате още...