С керамичните блокове Porotherm е по-бързо, по-качествено, по-изгодно

В момент на икономическа криза е естествено да се замисляме почече не толкова за това колко харчим, а за това как харчим парите си. Същите пари от вчера днес са ни по-скъпи. Затова и разумното им изполване ни кара да избираме продукти с повече предимства на практически същата или близка цена. Особено когато става въпрос за нещата от живота ни, които са жизнено важни и се купуват «веднъж в живота и за поколения наред» трябва да отчетем какво всъщност купуваме. Когато строим, се интересуваме колко ще ни струва крайният продукт – един квадратен метър готов зид. Защото при зидането не е толкова важно, колко струва една отделна тухла, а колко струват всички други разходи, включващи зидарски разтвор, труд, мазилка и др.

Традиционно в България се строи с така наречената тухла „четворка” или тухла с хоризонтални кухини, която е достатъчно достъпна като предлагане и цена, но наистина ли строителството с тях ни излиза толкова евтино?

От 5 години в България се предлагат един интересен вид тухли – POROTHERM различни не само с по-големите си размери и вертикално разположените си кухини, но и с редица други допълнителни предимства, които в дългосрочен план осигуряват рентабилност на инвестицията и комфорт.

Тухлите POROTHERM се предлагат в 3 формата за зидове с различни дебелини и предназначения.

Ето и основните им технически характеристики:

А какво стои зад тези числа и какво всъщност получаваме в допълнение от тухлите POROTHERM?

Oще на фаза проект, печелим от по-ниското им обемно тегло. Носещата конструкция се оразмерява за по-малък постоянен товар и се нуждае от по-малко армировка.

На фаза груб строеж с тях се работи значително по-бързо поради големите им размери. Реално един блок POROTHERM се равнява на три тухли „четворки”. От там разходите за труд намаляват

Тухлите POROTHERM са направени от 100% естествени материали. При производството им в глината се добавят дървени стърготини в определена пропорция. Дървените стърготини подпомагат горивния процес, а при изгаряне създават пори в стените на тухлата. Така се постига търсен ефект на поризиране и подобряване на топлоизолацията на тухлите.

Множеството вертикално разположени кухини осигуряват по-голяма якост на натиск, а при полагане на разтвора, във вертикалните кухини се запечатва въздух, който допълнително повишава топлоизолационната им способност. При правилна консистенция на разтвора той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от половин сантиметър. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите и осигурява по-голяма здравина на свързване между редовете.

Блоковете POROTHERM N+F се свързват един към друг чрез характерната им сглобка „нут и федер”. Тя улеснява работата на зидаря и прави зида плътен и устойчив, без необходимост от разтвор по вертикалните фуги, което от своя страна намалява разхода на разтвор за 1 m² зид.

За всеки следващ ред трябва да се осигури така наречената „зидарска” превръзка с минимално разместване на тухлите с поне една трета тухла или познатата половин тухла. За рязане се използва мокро-режеща машина с подходящ по диаметър диск за рязане на керамични изделия. Тухлите POROTHERM позволяват прецизно рязане, като цялостта и характеристиките на всяко от парчетата се запазва. С оставащото парче от края на единия ред се запопочва следващият ред, като практически не остава обектова фира.

Множеството стенички придават плът на тухлата и позволяват по-надеждно дюбелиране и окачване на тежки окачвания, облицовки и изолации, както и и лесно изрязване на канали за вграждане на инсталации, като цялостта на тухлата се запазва.

Шумоизолацията от въздушен шум е сред основните фактори, определящи избора на материал за вътрешните стени. Изискванията на нормите за шумоизолация изискват минимум 40 dB за вътрешни стени. Нека припомним, че нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Факт е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. напр. т.нар. „плътни тухли единички”. Но за съжаление практиката показва, че много често от икономически съображения се използва тухлата „четворка”, иззидана на тясната й страна или както е по-известно сред зидарите – „на калъч”. Така нито се постига изисканата шумоизолация, нито може да се разчита на достатъчна „плът” при окачване и дюбелиране.

Избирайки блоковете POROTHERM 12 N+F за вътрешни стени не само се покриват нормите, но и получаваме шумоизолация от 44 dB при дебелина на стената от 12 см. И още: бързината на зидане е още по-голяма спрямо тухлите „единички”. В 1 m² има само 8 бр. блокове POROTHERM 12 N+F.

Перфектната геометрия на тухлите, а от там и на зида улеснява полагането на мазилката и дебелината й може да бъде сведена до минимум, както и разходите за нея.

На фона на тези и много други предимства, с новите по-ниски цени на тухлите POROTHERM се оказва, че за почти същата цена получаваме много повече.

Еднослойна външна тухлена стена с 38 N+F на варов разтвор – U=0,45 W/K

Вид на материала
М-ка
Разход за m²
Време за изпълнение на 1
Керамични блокове POROTHERM 38 N+F на Wienerberger*
бр.
16,00
1,122
Варов разтвор 1:3 за зидане
л.
22,00
Гипсова мазилка по тухлени стени /8-10/mm
кг.
10,00
0,450
Външна гладка вароциментова мазилка по стени
л.
25,00
1,060
Фасадна силикатна боя
кг.
0,40
0,210
*цената е примерна, при база – препоръчителна цена за София Общо труд /ч.ч./:
2,84

Двуслойна външна тухлена стена с POROTHERM 25 N+F на варов ратвор с допълнителна топлоизолация 5 см – U=0,45  W/K

Вид на материала
М-ка
Разход за Време за изпълнение на 1
Керамични блокове POROTHERM 25 N+F на Wienerberger*
бр.
11,00
0,738
Варов разтвор 1:3 за зидане
л.
14,00
Гипсова мазилка по тухлени стени /8-10/mm
кг.
10,00
0,450
Фасадна топлоизолационна система кг.
1,00
0,375
*цената е примерна, при база – препоръчителна цена за София Общо труд /ч.ч./:
1,56

Двуслойна външна тухлена стена с кухи керамични блокове /25х25х12/ – тухла “четворка”
на варов разтвор, с допълнителна топлоизолация EPS 6 см – U=0,46  W/
K

Вид на материала
М-ка
Разход за Време за изпълнение на 1
Кухи керамични блокове 3,85 – 25/25/12
бр.
26,00
1,030
Тухли единични решетъчни бр. 22,00
Варов разтвор 1:3 за зидане
л.
43,00
Вътрешна випсова мазилка по тухлени стени
л.
22,00
0,950
Цимент в торби за варова мазилка
кг. 0,25
Гипсова шпакловка по стени кг. 1,43 0,520
Външна гладка вароциментова мазилка по стени л. 30,00 1,060
Фасадна топлоизолационна система
1,00
0,375
  Общо труд /ч.ч./:
3,94

Вътрешна стена с POROTHERM 12 N+F на варов разтвор

Вид на материала
М-ка
Разход за Време за изпълнение на 1
Керамични блокове POROTHERM 12 N+F на Wienerberger*
бр.
8,00
0.650
Варов разтвор 1:3 за зидане
л.
9,00
Двустранна гипсова мазилка по тухлени стени
кг. 20,00
1,260
*цената е примерна, при база – препоръчителна цена за София Общо труд /ч.ч./:
1,91

 Вътрешна стена 120 mm с решетъчни тухли /25х12,5х6/ – тухла “единичка” на варов разтвор

Вид на материала
М-ка
Разход за Време за изпълнение на 1
Тухли единични решетъчни -25/12,5/6
бр.
52,00
0,910
Варов разтвор 1:3 за зидане
л.
27,00
Двустранна вътрешна варова мазилка по тухлени стени
л. 44,00
1,900
Цимент в торби за варова мазилка
кг. 0,50
Двустранна гипсова шпакловка по стени кг. 2,86 1,040
  Общо труд /ч.ч./:
3,85

Забележка:
1. Фасадната топлоизолационна система включвa всички необходими материали, които препоръчват производителите;
2. Разходните норми за отделните видове работи са взети от “Разходни норми в строителството” и данни на производителите;
3. Винербергер ЕООД не носи отговорност, ако при изготвянето и/или отпечатването на настоящата брошура са допуснати грешки в печата и/или съдържанието. Винербергер ЕООД си запазва правото да поправя и изменя съдържанието на настоящата брошура по всяко време.