pixel

Сградите гълтат повече енергия от заводите

Рекорден брой държави – 45, представени от 1000 организации, компании и училища, или общо 80 000 души взеха участие в 9-ата европейска седмица на устойчивата енергия в Брюксел, кулминацията на която беше най-голямата енергийна конференция на високо ниво на Стария континент. Белгийската столица бе домакин в рамките на седмицата на 112 събития и конференции, в центъра на които тази година бе постигане на енергийна ефективност. Във всички страни членки на ЕС, включително и в България, както и по света, се проведоха различни форуми и конференции, посветени на пестенето на енергия.

Сградите са най-големият енергиен консуматор в ЕС
, изпреварвайки значително и транспорта, и индустрията. Оказва се, че те поглъщат 43% от използваната енергия, оставяйки след себе си транспортния сектор, на който се падат 33%, и индустрията с 21%. Те се явяват и най-големият замърсител с въглероден диоксид с дял от 36% от всички емисии в ЕС. Прекарваме близо 90% от времето си в сграда, независимо дали това е нашият дом, офис, училище и т.н. Ако преустановим пилеенето на енергия в дома или офиса, това е един от най-ефикасните начини да понижим сметките си за ток. Освен това се постига подобряване чистота на въздуха и здравето, а и се редуцират отделяните емисии от въглероден диоксид. В същото време се увеличава сигурността на доставките чрез понижаване на енергийната зависимост. 90% от днес съществуващите сгради ще продължат да бъдат използвани и през 2050 г., тъй като в ЕС годишно се събарят едва 0,1% от постройките. Това налага всички 28 страни членки на ЕС да предприемат сериозни мерки срещу пилеенето на енергия в сградите. Правителствата трябва да разработят амбициозни национални програми за реновиране и саниране на сградния фонд, както всъщност е предвидено в Директивата на ЕС за енергийна ефективност.

Как хвърляме пари на вятъра

– 65% от бойлерите в Европа са в експлоатация повече от 10 г.
– 60% от прозорците на Стария континент са зле уплътнени
– Между 55% и 80% от сградите в ЕС се нуждаят от реновация

Най-големите потребители на енергия в ЕС (в %)

Индустрия 21%
Транспорт 33%
Сгради 43%
Други 3%

Стратегия 2030:

С 40% по-малко газове, 27% дял на ВЕИ-та

Европейският съюз си поставя амбициозни енергийни приоритети. Енергийната ефективност и възобновяемите източници са в центъра на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според заложеното в нея до 2020 г. емисиите на парникови газове трябва да са с 20% под нивата през 1990 г., 20% от енергията да е от възобновяеми източници, а пестенето да скочи с 20%. Как върви изпълнението досега? ЕС успя да намали парниковите газове с 18%. Делът на възобновяемите източници в Европа засега е около 18% от използваните енергоизточници (при 8,5% през 2005 г.). Остава под въпрос обаче изпълнението на третата цел в стратегията – намаляването на разхода на енергия с 20%.

Вече са известни и целите, които ЕС ще гони през следващия десетгодишен период 2020-2030 г. Тогава парниковите газове трябва да са с 40% по-малко от 1990 г., а делът на възобновяемите да скочи от 20% на 27%. Очаква се в края на този месец ЕК да обяви целта, която трябва да преследва по отношение на енергийната ефективност през периода 2020-2030 г. Все пак нека уточним, че тези цифри трябва първо да се защитят пред Европейския парламент и Европейския съвет, преди да бъдат приети.

standartnews.com

Може да харесате още...