Шейна за зидане на тухли

Шейна за зидане на тухли WIENERBERGER Porotherm. Инструментът служи за полагане на зидарски разтвор при изграждане на стени с керамични блокове Porotherm 25 N+F Light. С негова помощ се осигурява равномерното полагане на разтвора в две успоредни ивици върху основната фуга за зидане. Това спестява време за полагане на разтвора и ограничава преразхода му. Оптималното количество разтвор гарантира чистотата при работа, добрата визия на готовия зид и свежда до минимум допълнителните усилия по нивелирането на всеки отделен блок в хоризонтална посока. Инструментът дозира необходимия разтвор като осигурява необходимата дебелина за сигурна и здрава връзка между блоковете и избягва преразхода му. Минималната дължина на стената, за да може да се използва този инструмент е 95 см. Няма по-специални изисквания към консистенцията на разтвора, но тя би трябвало да се съобрази и с метеорологичните условия.