Шумоизолацията – решенията с Porotherm

С разглеждането на тухлените зидове като пълнеж и освободени от носещи функции сякаш забравяме за другите основни изисквания към стените. Наред с актуалната тема за топлоизолиращата им способност не трябва за се омаловажава и другия важен фактор определящ комфорта на обитаване – шумоизолацията на външните и вътрешните стени. Затова нормите имат различни извиквания за видовете стени според вида на сградата и вида на помещенията които разделят.

Шумоизолацията от въздушен шум е сред основните фактори, определящи избора на материал за вътрешните стени. Изискванията на нормите за шумоизолация изискват минимум 40 dB за вътрешни стени в рамките на едно жилище. Нека припомним, че нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Факт е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. напр. т.нар. „плътни тухли единички”. Но често това не се спазва. Все често се среща масовата порочна практика по обектите, където вътрешните стени се изграждат от тухли „четворки”, иззидани на тясната им страна или както е по-известно сред зидарите – „на калъч”. Така и шумоизолацията е нарушена, и способността на тухлата „четворка” да издържи на тежки окачвания е под въпрос.

Какво е решението, за да получим и двете – шумоизолация и добра носимоспособност при окачвания?

Блоковете POROTHERM 12 N+F за вътрешни стени не само се покриват нормите, но и получаваме шумоизолация от 44 dB при дебелина на стената само 12 см. Освен това тези блокове са голямоформатни и само с 8 броя от тях се изгражда квадратен метър зид. Като допълнителни предимства получаваме безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност. Перфектната геометрия на блоковете осигуряват изпълнение на мазилката до реалния минимум, без да се налага преразход за изравняване на „криви зидове”. Многото камери пък гарантират надеждно окачване на тежки предмети като бойлери, шкафове и др.

Когато стане въпрос обаче стените разделящи жилища и стълбища, жилищни и санитарно-хигиенни  помещения във всички жилищни сгради трябва да притежават звукоизолация не по ниска от 53 dB. Нашите проектантите и инвеститорите срещаха редица трудности с постигането им в стена с разумна дебелина, топлоизолация и предлагаща надеждна здравина и сигурност.

За да улесни постигането и на тези изисквания Винербергер започна предлагането на нов продукт – POROTHERM 8 N+F. Новите блоковете POROTHERM 8 N+F имат гарантирана якост на натиск от 10 N/mm² и поради по-голямото относително тегло от 900 кг/м³ постигат висока изолация от въздушен шум за своята дебелина. В синхрон на своята политика да създава качествени продукти, взаимно допълващи се в една цялостна система компанията разработи този формат с дебелина на блока само 8 см, за да отговори и на тези специфични нужди на своите клиенти.

С негова помощ могат да се изграждат вътрешни двуслойни стени с повишени изисквания към защита от въздушен шум, често наричани «сандвич», където се редуват керамика-изолация-керамика. Така могат да се постигнат и максимално изискуемите (за стени между учебни стаи и спортни зали или музикални кабинети – 55 dB) от нашите норми с минимална дебелина от 25,5 см при вариант POROTHERM 8 N+F с POROTHERM 8 N+F до 28,5 см готов зид при POROTHERM 8 N+F с POROTHERM 12 N+F. Запазвайки традиционния начин на изграждане ние получаваме зид с изключителна здравина и твърда повърхност.

Като част от блоковете с марка POROTHERM новият блок притежава съвместим формат с останалите продукти от семейството, което позволява успешно да се съчетава в различни зидани конструкции с надеждна превръзка предпоставка за устойчивост и здравина. Също така можем да разчитаме и на всички допълнителни предимства, които намираме при останалите блокове POROTHERM.

Основни изисквания за повишена звукоизолация при:

Жилищни сгради
– Стени между жилища и стълбища – изискване мин. 53 dB
– Стени между хотелски стаи – – изискване мин. 53 dB
– Стени между жилищни и санитарно-хигиенни помещения – изискване мин. 53 dB
– Стени между проходи и гаражи – изискване мин. 55 dB

Учебни и детски заведения
– Стени между учебни стаи и стълбища – изискване мин. 52 dB

Вариант 1 Вариант 2

Дебелина на зида
Звукоизолация Rw- вътрешна мазилка
– POROTHERM 8 N+F
– мазилка
– изолационен материал (γ=40kg/m³)
– POROTHERM 8 N+F
– външна мазилка
25,5 см
57 dB15 mm
80 mm
15 mm
50 mm
80 mm
15 mm
Дебелина на зида
Звукоизолация Rw- вътрешна мазилка
– POROTHERM 8 N+F
– мазилка
– изолационен материал (γ=160kg/m³)
– POROTHERM 12 N+F
– външна мазилка
28,5 см
56dB15 mm
80 mm
15 mm
40 mm
120 mm
15 mm

За контакти и повече информация – www.wienerberger.bg .