pixel

Siemens България представи иновативни решения за енергийна ефективност и комфорт

Siemens

Направление Сградни технологии на Siemens България представи визията си за повишаване на енергийната ефективност и комфорта в училищата чрез внедряване на иновативни технологии за сградна автоматизация.

„Днес по-голямата част от съществуващите училищни сгради не разполагат със средства за автоматизация и контрол на осветление, разпределение и консумация на топлинна енергия, което води до по-високи сметки и понижен комфорт”, коментира по време на Building Innovation Forum  инж. Александър Стоянов – ръководител на направление Сградни технологии на Siemens България. Събитието, организирано от издателска група  Градът Медия Груп, се състоя в края на месец септември в София.

Форумът беше посветен на инвестициите, модернизацията и управлението на различни видове сгради, а участието на Siemens България беше фокусирано върху иновативните решения в училищата.

По думите на Александър Стоянов училищните сгради също следват тенденциите и изискванията към тяхната енергийна ефективност нарастват. Решението е внедряването на съвременни системи за управление на сгради. „Ползите от тях са съществени – интелигентни функции за пестене на енергия, намалена консумация и съответно разходи, оптимизиран вътрешен климат във всички помещения и улеснена техническа поддръжка”, допълни той.

Siemens

Инж. Стоянов представи инициатива за енергийна ефективност, реализирана в столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”. В рамките на пилотния проект, разработен от Сградни технологии в партньорство с фирма „Енерджи Ефект” ЕАД , иновативна система за сградна автоматизация бе инсталирана в една класна стая и коридора към нея. Чрез нея в реално време се следят параметри като вътрешна температура на помещението, външна температура, влажност, естествена и изкуствена осветеност, присъствие, движение, моментен разход на електроенергия и топлоенергия. В зависимост от състоянието на параметрите системата автоматично взема решения как да осигури максималната степен на комфорт за хората в помещението, като стандартите за осветеност и топлина в помещението са гарантирани. Този начин на управление на енергоподаването води до доказано по-ниски разходи на електричество и топлоенергия.

Александър Стоянов представи и още една иновация – Building Innovation Modeling (BIM). Това е цифровизиран процес на проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, който намалява времето за строителство и разходите. Той се базира на 4 принципа – предварителното изготвяне на дигитален модел на сградата, чрез който се идентифицират пропуски и грешки преди реалното й построяване; съвместен с клиента процес на проектиране и построяване; еднократно генериране на данни за обекта преди неговото изграждане и валидност през целия жизнен цикъл на сградата.

Инж. Александър Стоянов уточни, че направление Сградни технологии на Siemens предлага широка гама от продукти, чийто цифров формат на техническата информация е предназначен за BIM проектиране, и представи предимствата, които иновативният процес гарантира. Сред тях са постигане на до 10% икономии на средства, намаляване с до 9% на оперативните разходи, увеличаване с до 3, 5% на ефективната  заетост на една сграда и намаляване с до 7% на времето за изпълнение на проекта.

Може да харесате още...