Системи за фасадна изолация на сгради Ceretherm от Ceresit

Като производител на строителни материали с повече от 100 години традиции, немската компания Хенкел има близо 40 години опит в разработването и предлагането на системи за фасадна топлоизолация. До момента с помощта на системите Ceresit Ceretherm са изолирани хиляди строителни обекти в цял свят. Чрез тях се намаляват значително и осезаемо разходите за отопление и охлаждане, подобрява се атмосферата в обитаваното помещение и се допринася за защитата на околната среда.
Малко хора се замислят за факта, че добрата изолация на дома също така ефективно предпазва и от летните жеги, освен от студа през зимата.

Cистемите Ceresit Ceretherm на немския концерн предлагат:
широк диапазон от решения – нашите системи са ориентирани към топлоизолиране на сгради с разнообразни характеристики като размери, възраст, местоположение, експлоатационни условия, изисквания към техническите параметри, законодателни изисквания и архитектура.
отлична съвместимост и дълготрайност на компонентите на системата – показателите на изделията в състава на нашите системи са проектирани така, че да осигуряват постигане на отлична съвместимост на физичните и химични свойства. Системата гарантира пълноценна експлоатация и дълготрайност на топлоизолацията, намаляване на разходите за енергия и подходяща среда за живот във вътрешността на сградите.
високо и гарантирано качество – нашите изделия са обект на непрекъснат качествен контрол в процеса на изследванията и разработките на нови продукти, избора на суровини, проверката за съвместимост на материалите в състава на системата, производството и реализирането на пазара до етапа на експлоатацията;
съответствие с най-високите технически изисквания – нашите системи удовлетворяват международните и националните технически изисквания и стандарти; системата Ceretherm VWS Classic е сертифицирана с Европейско техническо одобрение;
естетика – широка продуктова гама от мазилки и бои с различна структура, размери на зърната и богат диапазон от цветове, осигуряващи неограничени възможности за избор;

съдействие в сферата на проектирането и реализирането на проектите – предоставяне на професионалистите на информация за функционирането на системите. Нашите технически експерти са на разположение за съвети във всички стадии от реализирането на проектите.

Системите за топлоизолация Ceresit Сeretherm се дефинират като безшевни – върху тяхната повърхност се оформя непрекъснат защитен слой, осигуряващ основа за нанасяне на тънкослойни мазилки. Този довършителен метод осигурява възможност за изключително ефективна защита на топлоизолационния слой срещу процесите на корозия, настъпващи под въздействието на водата и слънчевата светлина (и особено под въздействието на ултравиолетовите лъчи).

Система за топлоизолация Ceretherm VWS Classic включва следните продукти, комбинирани в различни варианти според изискванията на проекта и нуждите на клиента:

1. Фиксиране:

– Лепилен разтвор за полистирен Ceresit СТ 83 или строителен разтвор за топлоизолация Ceresit СТ 85
– Пластмасови дюбели Ceresit CT 330;
– Употребата на дюбели е задължителна при фиксиране на плоскости с лепилния разтвор Ceresit СТ 83, в периферните участъци от фасадите и при монтаж на системата на височини над 12 m;

– Броят на дюбелите и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на анализа на подлежащата основа и изчисленията за натоварването.
2. Топлоизолационен материал:

– Плоскости от стиропор Ceresit CT 315 или подобни, класифицирани както следва: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS112-
CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
или
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-
CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
– С дебелина до 25 cm;
– С плоска или профилирана челна повърхност.
3. Армирана шпакловка:

– Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 с плътност равна на или по-голяма от 145 g/m2;
– Строителен разтвор за топлоизолация Ceresit CT 85;
4. Грундираща боя:
– Силикатна грундираща боя Ceresit СТ 15 за силикатни мазилки;
– Акрилна грундираща боя Ceresit CT 16 за минерални, акрилни, силиконови и силикат-силиконови мазилки.
5. Мазилки:

– Минерални мазилки – предварително оцветени или за оцветяване в мястото на монтажа;
– Акрилни мазилки: Ceresit CT 63, CT 64 (“рустикална”), Ceresit CT 60 (“зърнеста”);
– Силикатни мазилки: Ceresit CT 73 (“рустикална”), Ceresit CT 72 (“зърнеста”);
– Силиконови мазилки: Ceresit CT 75 (“рустикална”), Ceresit CT 74 (“зърнеста”);
– Силикат-силиконови мазилки: Ceresit CT 175 (“рустикална”), Ceresit CT 174 (“зърнеста”);
– Мозаечни мазилки (при топлоизолиране на цокли и фасадни детайли с малка повърхност);
6. Бои:

– Акрилна боя: Ceresit CT 42, СТ 44 ;
– Силиконова боя: Ceresit CT 48;
– Силикатна боя: Ceresit CT 54.
7. Допълнителни компоненти

– Профили CT 340 (за полагане при цокли и ъгли и около прозорци).

Популярността на системите за топлоизолация Сeretherm от Ceresit произтича от многобройните предимства на тази технология. Такива са:
• ефективно подобряване изолацията на стената и елиминиране на термичните мостове, благодарение на възможността за топлоизолиране на традиционните декоративни елементи като балкони, лоджии, пиластри и еркери;
• пълно обновяване на фасадата и поддържане или промяна на външния вид на сградата в съответствие с указанията на инвеститора или проектанта;
• ниско тегло, по правило незасягащо конструкцията на сградата като такава, което прави системата подходяща за полагане при почти всички конструкции;
• възможност за подобряване на геометричните параметри на сградата, маскиране на съществуващите неравности по фасадата и пукнатини по стените;
• податливостта на обработка на материала на топлоизолацията улеснява повтарянето на сложни декоративни елементи като декоративни прозоречни рамки и др.
• удобен монтаж на ефективна и естетична топлоизолация в съчетание с разумни цени и заложена за десетилетия напред дълготрайност.

За улеснение на архитектите и проектантите, Ceresit предлага тониране на бои и мазилки извън стандартната палитра в своите оцветяващи станции в цялата страна. По заявка на клиента поръчката се изпълнява в срок до 24 часа.

Освен това единствено Хенкел предлага безплатно на своите клиенти допълнителна специализирана услуга – термографска снимка на сградата с уникалната термографска камера. Резултатът от топлоизолирането на фасадата се вижда на двете примерни термографски снимки. Зоните в жълто и оранжево показват видими загуби на топлина, а тези в син цвят на дясната снимка означават по-ниска температура на фасадата в следствие на топлоизолацията.

Вижте също...