Стартира новият сайт посветен изцяло на фасадните интегрирани топлоизолационни системи на Марисан

С обновена визия и още полезна информация стартира новият сайт www.termoflex.bg посветен изцяло на фасадните интегрирани топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС и ТЕРАПОР на Марисан.

В него може да научите в детайли кои са елементите на четирите основни интегрирани топлоизолационни системи Basic, Extra, Comfort и Passive house; да съберете информация за подходящото за Вашия случай решение; да следите за промоции; да научавате новости свързани със санирането и енергийната ефективност на сградите.

В специално посветена на крайните клиенти секция на достъпен език, чрез серия статии са обяснени редица технически въпроси, касаещи правилния избор на материали, дебелини, системи, икономическа обосновка на инвестицията в топлоизолация ТЕМОФЛЕКС или ТЕРАПОР. Тази информация ще се допълва и актуализира с отговори на въпроси, зададени на търговския и експертния екип на фирмата при ежедневните срещи с потребителите.

За професионалистите са подготвени детайлни инструкции за монтаж на интегрирана външна топлоизолационна система, съвети, детайли и схеми; подробности по условията за даване на гаранция със системите ТЕРМОФЛЕКС; нормативната уредба. Отново чрез статии, но вече по специфични технически въпроси професионалистите ще могат да намерят отговор на въпроси свързани с правилното полагане на интегрирани топлоизолационни системи, финишните покрития, енерго-ефективността.