Категория: енергийна ефективност

Хронология на един опит за промяна

Изводи и констатации на ИГ Пасивни сгради България за настоящата и бъдещата нормативна уредба по енергийната ефективност в БългарияБългария залага на промени по старите наредби за енергийна ефективност вместо създаване на нова, концептуално различна наредба, за да посрещне задължителните изисквания на ЕС за строителство на „почти нулево енергийни сгради” след 2020 г.

Покупката на документация – само при желание на кандидата

Промените в закона за обществените поръчки бяха приети окончателно!Администрациите нямат право да изискват от участниците в обществени поръчки да доказват обстоятелства, които вече се съдържат в обществено достъпни (публични) регистри. Нямат право да изисква от тях и данни, събрани или създадени вече от друг държавен орган. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети окончателно от Народното събрание.

Винербергер с нова концепция за енергийно ефективна и комфортна „Керамичната къща е4”

Със стратегията „Европа 2020” Европейският съюз си постави за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20 % до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20 % и увеличаване на възобновяемата енергия с 20 %. Брилянтна идея на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени.

Еврокодовете и поскъпването в строителния бранш – задача с неизвестни

В последните месеци на 2013 г. се чуха много гласове „за” и „против” задължителното въвеждане на европейските строителни норми, които в последните две години бяха доброволни за прилагане. Според решение на Министерството на инвестиционното проектиране от края на 2013 година еврокодовете ще бъдат задължителни при строителството на сгради, финансирани с обществени средства – от бюджета на държавата или на общините, както и от европейски фондове.

Отново безвъзмездни средства от Европа за български институции и фирми

73-то място сред 75 държави. Това е незавидната позиция на България в класацията на държавите с най-високо енергийно потребление в целия свят. Анализът е подготвен от специалисти на Центъра за изследване на демокрацията. „Индексът на рисковете за енергийната сигурност за България“ се изготвя за втора поредна година и използва методологията на „Института за енергетиката на XXI век” към Американската търговска камара в САЩ.

Сертификат заменя досегашния енергиен паспорт на сградите

Сертификат заменя досегашния енергиен паспорт на сградите, гласи новоприетата наредба на за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на икономическото министерство. На новия ред се подчиняват всички строящи се сгради, при които въвеждането в действие не е започнало до 22 ноември 2013 г.

Швейцарска строителна технология за олекотени стоманобетонни плочи

Швейцарската компания Cobiax Technologies AG патентова интересна и ефективна строителна технология за олекотени междуетажни стоманобетонни плочи.Стремежът към устойчиво развитие диктува посоката на развитие на строителните технологии. Съвременните сгради се сътворяват с мисълта за максимална енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии в околната среда.

Европейското техническо одобрение за топлоизолационни системи е гаранция за безкомпромисно качество

Европейското техническо одобрение или European Technical Approval (ETA) е сертификат за продукт или система от продукти, който се издава след задълбочени изследвания и тестове на продуктите, съгласно ETAG 004. Одобението се издава въз основа на съответствието на този продукт или група продукти с шестте съществени изисквания, посочени в „Директивата за строителните продукти 89/106/ЕО” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.