Категория: хидроизолации

Епоксидни грундове КЬОСТЕР за бетонови подове, подложени на интензивен трафик

Един от ключовите въпроси при подготовката на субстрата при проектите с бетонови подове най-често е как двата основни фактора – икономическите изисквания (ценообразуването) и техническите изисквания към грундовете да бъдат комбинирани по най-приемлив начин. От една страна, проблемите на субстрата, причинени от влагата, влажните пари или химическото замърсяване могат да увредят последващото покритие или да доведат до значителни увреждания на конструкцията.

Преглед на системите на Sika за отделните структури в ПСОВ

Канал-решетки: В големите пречиствателни станции, премахването на големите отпадъци се извършва автоматично в т.нар. канал-решетки.Типични проблеми и причини за възникването им:- абразия и ерозия в резултат на пясък, чакъл или други частици.- химическа атака, в зависимост от агресивността на отпадъците или промишлената вода.- течове и риск от замърсяване поради пукнатини, неуплътнени фуги или повреден бетон.Решения на Sika за хидравлична абразия.

Баня като по учебник с продуктите на Теразид

Изпълнението на цялостната хидроизолационна система за бани и мокри помещения на „Теразид” започва с нанасянето на 2 или 3 слоя от пастообразната хидроизолация Теразид GT-11. Продуктът се отличава с отлична адхезия към различни строителни основи: бетон, циментопясъчни замазки, вароциментови мазилки, етернитови и плоскости от гипскартон и други.

Технологии и решения на Sika за пречиствателни станции

Прясната вода на земята възлиза на едва 3% от общото количество вода като останалите 97% е солена вода от моретата и океаните. Основната част от водата за човешкото потребление се доставя от реките и езерата, като тази част е едва 0,007% от общото количество (източник: US Geological Survey, 2009). Тези цифри говорят красноречиво и ясно, че ние, хората трябва да направим максималното, за да намалим замърсяването на нашите реки и езера .

Ондулин – инвестицията, даваща сигурност, естетика и комфорт

Епохата, в която живеем – динамиката на ежедневието, връзката с историята, необходимостта от функционалност и комфорт в обитаваните помещения, екоизисквания и др. – правят покривните системи и всички дейности, свързани с тях истинско предизвикателство към участниците в строителния процес.

Революционен пазарен подход на Италчементи Груп: приложения разработени специално за клиента, а не само продукти

Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД – Италчементи Груп стартираха нов подход, който предлага на пазара най-добрия продукт за всяка индивидуална потребност: от класически цименти до иновативни решения. Системата за брандиране i.nova е единствена по рода си в световен мащаб за строителния сектор.

Уплътняване на фуги и връзка на различни хидроизолационни системи със Sika® Dilatec®

Sika® Dilatec® e хидроизолационна, уплътнителна система за дилатационни и конструктивни фуги и връзки между краищата и съединенията на полимер-модифицирани битумни и листови PVC хидроизолационни мембрани и други основи.Системата Sika® Dilatec® осигурява водонепропускливи връзки от и към различни видове строителни основи, а така също и полимер-модифицирани битумни или PVC листови хидроизолационни мембрани, като служи за хидроизолиране на дилатационни и конструктивни фуги.

Хидроизолация на цокъл и подземни стени

Цокълният участък на една фасада започва от котата на терена или неговата настилка и се простира във височина до 30-50 см. Той е участъкът, подложен на най-голямо водно натоварване и е изложен на въздействието на дъждовната вода, топящите се снегове и водата от напоителните съоръжения. Освен това, цокълът е подложен и на множество механични натоварвания и случайни удари от преминаващи машини, паркиращи автомобили, неумишлено човешко въздействие и т.н., които са в състояние да повредят топлоизолацията и мазилката върху нея.