Категория: пожарозащита

Оргахим представи иновативна огнезащитна боя за метал

През месец май 2015 г. Оргахим АД представи и пусна на пазара иновативен продукт за огнезащита. Той е част от серията за професионална употреба Deko Professional. Покритието е предназначено за огнезащита на метални конструктивни елементи с I и H сечение.

Пожарна опасност на фасади, изградени от горими топлоизолационни материали

В съвременното строителство все повече внимание се обръща на екологичната и енергийна ефективност на сградите, на комфорта на обитателите, свързан с осигуряване на подходящите температура, влажност, ниво на шума, а също така и на обезпечеността на сградата срещу пожар.Сега това е актуално и важно за едно- и многофамилни жилищни сгради (блокове) предвид на предстоящото саниране, финансирано по европейски програми.

FIBRANgeо – пожарозащита при високи сгради

Във все по-развиващата се строителна технология и архитектура е очевидно, че една модерна сграда трябва да има добра топлоизолация, звукоизолация и пожарна защита, за да отговаря на съвременните стандарти за строителство.В съвременните високи сгради детайлът, при който външните стени се срещат с етажните подови плочи, е специфичен,

Строителните плоскости Кнауф са сигурни и безопасни при пожар

Новите изисквания за пожаробезопасност в сградите у нас и хармонизираната с европейското законодателство Наредба I3-1971/29.10.2009 г., влязла в сила от 6 юни т.г., породи доста дебати сред професионалистите, но и накара повече производители на строителни материали да отдават необходимото внимание на устойчивостта при пожар на техните продукти и системи.