Категория: пожарозащита

FIBRANgeо – пожарозащита при високи сгради

Във все по-развиващата се строителна технология и архитектура е очевидно, че една модерна сграда трябва да има добра топлоизолация, звукоизолация и пожарна защита, за да отговаря на съвременните стандарти за строителство.В съвременните високи сгради детайлът, при който външните стени се срещат с етажните подови плочи, е специфичен,

Строителните плоскости Кнауф са сигурни и безопасни при пожар

Новите изисквания за пожаробезопасност в сградите у нас и хармонизираната с европейското законодателство Наредба I3-1971/29.10.2009 г., влязла в сила от 6 юни т.г., породи доста дебати сред професионалистите, но и накара повече производители на строителни материали да отдават необходимото внимание на устойчивостта при пожар на техните продукти и системи.