Стажанти остават впечатлени от завод Девня Цимент

През месец юли 2012 г., за срок от 2 седмици, на две групи от ученици в 11 клас от Професионалната гимназия по Технология на храните “Г. И. Менделеев “, Варна, беше дадена възможност да усетят работната атмосфера в завода на Девня Цимент. Стажантите имаха възможността за първи път да  пребивават в производствена среда, като основните моменти от техния престой включваха положителното впечатление относно безопасността и сигурността, както и от специалните грижи и внимание, които получиха, въпреки натоварените графици на служителите. Учениците бяха впечатлени от добрите условия на труд за служителите, и са категорични, че заводът работи на много високо ниво.

Специализиращи в областта на технологията на неорганичната материя, от учениците се изисква да проведат стаж в производствено предприятие, за да завършат своето средно образование и да се дипломират по програмата си за обучение. Това стана възможно благодарение на “положително полезната” подкрепа и динамична работна атмосфера, осигурена от служителите на Девня Цимент и в по-голямата си част от екипите на Централна и Заводска лаборатория. Заедно с координатора си г-жа Ангелова, учениците документираха впечатленията си от престоя в Девня Цимент в детайли и с голям ентусиазъм.