Стена-покрив при мансарден етаж (Porotherm 25 N+F)

DWG    PDF

  1. PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура).
  2. Дюбел за топлоизолация.
  3. Топлоизолационна система.
  4. Варов или вароциментов разтвор.
  5. Стоманобетонна плоча.
  6. Циментопясъчен разтвор.