Строителни решения в най-дългия пътен тунел на Турция

Магистралният тунел Овит (Ovit Dağı Tüneli) е с дължина 12.6 км и преминава през едноименната планина Овит, на надморска височина 2258 м в най-високата си точка. Още от самото начало, реализацията на проекта се сблъсква с множество проблеми, свързани с нестабилните склонове при порталите, сложни геоложки условия, разломени и водообилни зони. За да се увеличи скоростта на прокопаване по новоавстрийския тунелен метод (NАТМ) се взема решение тунелната облицовка да бъде изпълнена от пръскан бетон, дисперсно армиран с макро-синтетични фибри, които да заменят конвенционалната стоманена армировка. Очакванията на специалистите са по този начин да бъде постигнат бърз крепежен ефект, който да ограничи деформациите на скалния масив в рамката на проектните стойности.

Съгласно основния проект за армиране на първичната тунелна облицовка от пръскан бетон, всички класове тунелен крепеж (гъвкав и корав) по NАТМ бяха проектирани така, че за армиране да се използва заварена стоманена мрежа.

Както при други големи тунелни проекти, така и при тунела Овит, главните цели при строителството са бърз напредък при безопасни условия на труд. Възможността за съкращаване на времето за инсталиране на крепежа е решаващо за увеличаване скоростта на строителство. По тази причина, беше проучена възможността пръсканият бетон да бъде армиран с фибри вместо със заварена стоманена мрежа.

Използването на армиран с макро-синтетични фибри пръскан бетон в Турция е необичайно, предвид липсата на код за проектиране, както и на утвърдена строителна практика. По тази причина, заварената стоманена армираща мрежа е предпочитана.

Армираният с макро-синтетични фибри пръскан бетон доказа своите предимства при строителството и спести време, елиминирайки процеса на монтаж и закрепване на армиращата стоманена мрежа. Беше установено в практиката, че тунелна облицовка от армиран с макро-синтетични фибри пръскан бетон ще бъде най-доброто и най-безопасно решение, осигуряващо висока скорост на прокопаване на тунели.

Материалът е публикуван с любезното съдействие на Лийф група.