Styrofoam IB – фасадна топлоизолация

Част от сертифицирани европейски системи за изолация на външни стени.
STYROFOAM IB е топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол (XPS) от продуктовата гама STYROFOAM, специално разработен от Dow – Building Solutions за топлоизолиране на фасади.

Поради производствената технология STYROFOAM IB се отличава със структура от затворени клетки, което обуславя отличните характеристики на материала:
– постоянна ниска топлопроводимост
– почти нулева абсорбция на вода
– устойчивост на цикли замръзване-топене
– висока механична якост
– малко тегло, лесно рязане и полагане
– без мирис и дразнене на кожата

Използването на STYROFOAM IB осигурява и следните допълнителни предимства:

– по-икономично полагане – спестяват се лепилно-шпакловъчни смеси, тъй като платната са грапави без канали;
– удобен и лесен монтаж, поради по-малките размери: 1250х600мм;

STYROFOAM IB притежава СЕ марка и покрива изискванията на Европейската директива 2002/91/CE относно енергийната ефективност на сградите.

Топлоизолационните платна се произвеждат по технология без фреони, в съответствие с Европейската директива No 2037/2000 (1 Oct 2000) за вещества, които разрушават озоновия слой.

STYROFOAM IB осигурява надеждно и дълготрайно решение за изолация на външни стени.
Приложението на материала в две сертифицирани европейски фасадни системи е доказателство за това:

Фасадната термозащитна система KELYFOS – носител на официален сертификат European Technical Approval (ETA-06/0252) на Европейската организация за техническо одобрение (E0TA: www.eota.be).

Тестове са извършени от независимата акредитирана лаборатория МIВt в Германия съгласно директива ETAG 004 (European Technical Approval Guideline).

Фасадната топлоизолационна система по контактен метод MAPETHERM – носител на официален сертификат European Technical Approval (ETA-04/0061) на Европейската организация за техническо одобрение (E0TA: www.eota.be).

Сертификатът е издаден от Instituto per le Technologie della Construzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR).

Успешното приложение на STYROFOAM IB във фасадни топлоизолационни системи е свързано с определени правила на полагане:

– Монтиране на платната STYROFOAM IB към стената чрез лепене и дюбелиране. Полагането се извършва подобно на тухлена зидария с разместени фуги.
Лепилото (на циментова основа с полимерни добавки) се разнася с гребен-шпакла по цялата площ (при равна повърхност) или по краищата и точковидно по средата на платната (при неравна основа). То трябва да е специално за топлоизолации от полистирол.
– Платната се фиксират допълнително чрез дюбелиране. Минимум 4 бр. на платно или 6 бр./м2.
– Следва нанасяне на тънка шпакловка, в която се “втапя” армировъч на мрежа от фибростъкло. Последната осигурява допълнителна еластичност на топлоизолационната система и предотвратява образуването на пукнатини.
– Мрежата се покрива окончателно с втори шпакловъчен слой. След пълното изсъхване на шпакловката, повърхността се грундира. По този начин се създава подходяща основа за нанасяне на мазилка и се осигурява добра степен на адхезия.
– Окончателната обработка трябва да се прилага съгласно указанията на производителя.
– След едно по-дълго излагане на слънчева светлина повърхността на топлоизолационните платна може да покаже обезцветяване и малко прах, който трябва да се отстрани преди последващите етапи на изпълнение.

Dow – Building Solutions, подразделение на The Dow Chemical Company, разработва за строителната индустрия иновативни решения, които спомагат за изграждането на надеждни сгради с висока енергийна ефективност. Материалите STYROFOAM ТМ – небесно сини топлоизолационни платна и GREAT STUFF ТМ PRO – полиуретанова пяна за изолиране и уплътняване, са само част от широката гама решения и продукти на Dow. Още много други предстоят.

Може да харесате още...