Styrofoam™ – най-важният елемент на топлоизолационнитe системи

В последните години дебатът за глобалното затопляне се превръща в конкретни и материални цели за намаляването на потреблението на енергия, редуциране на въглеродните емисии, внедряване на модерни, зелени технологии и материали. Европа в това число и България имат конкретна цел – сгради с нулево енергийно потребление от 2020 г. нататък.

В тази връзка, въпросът за топлоизолациите и изборът на подходяща и надеждна топлоизолационна система е особено актуален.

В последните години в България се наблюдава ръст в използването на  XPS продукти в топлоизолационни решения, както за ново строителство на: еднофамилни къщи, жилищни, търговски и административни сгради, така и за ремонт и реконструкция на стари сгради.

Тук е мястото да изясним, каква е основната функция на топлоизолационните материали, а тя е да осигуряват траен комфорт, като изолира сградата както през зимата, така и през лятото.

От изкючителна важност е топлоизолацията да изпълнява своята функция през целия експлоатационен живот на сградите, като запазват характеристиките си постоянни във времето, независимо от климатичните и механичните въздействия, на които са подложени.

При избора на топлоизолация – най-важният елемент от системата, трябва да се оценява именно дали материалът изпълнява тези условия.

От правилният й подбор зависи трайната енергийната ефективност на системата и съответно бързото възвръщане на вложените средства и не следва да се прави компромис с качеството на материала!

Топлоизолационните продукти на Dow Chemical®, и по специално STYROFOAM™ са една добра и сигурна основа на една топлоизолационна система.

Поради производствената технология чрез екструдиране, топлоизолационните платна имат еднородна структура със затворени клетки, която осигурява редица специфични характеристики и предимства:

– дълготрайна ниска топлопроводимост
– висока водоустойчивост
– липса на капилярност
– устойчивост на климатични цикли замръзване-топене
– отлична механична якост
– дълъг експлоатационен живот
– екологично чист продукт
– лесно рязане с обикновени инструменти

В процеса на производство на STYROFOAM™ се следи стриктно за съответствието на материалите с Евроклас Е. STYROFOAM™ отговаря на Европейската директива за строителни материали за противопожарна безопасност, като риска от възпламеняване на продукта е сведен до минимум.

Dow Chemical® е лидерът в производството на топлоизолационни материали  в световен мащаб и фирмата, която предоставя най-добрите решения в цялостното изолиране на сградите.

За последните 20 години са изолирани над 2 милиарда м² на над 20 милиона сгради в целия свят, които дават спестявания от над 10 милиарда долара годишно.

Фасадните системи със STYROFOAM –  KELYFOS, MAPETHERM и MAVI KALE покриват и отговарят на изискванията по ETAG004, което е едно от най-важните условия за  сертифициране на фасадните системи и продажбата им в страните от Европейския съюз.

Фасадната термозащитна система KELYFOS – носител на официален сертификат ETA-06/0252 на Европейската организация за техническо одобрение (E0TA: www.eota.be). Тестове са извършени от независимата акредитирана лаборатория МIВt в Германия. Системата е резултат от успешното сътрудничество на DOW, ISOMAT и POLYKEM.

Фасадната топлоизолационна система по контактен метод MAPETHERM, разработена от  DOW и MAPEI със сертификат ETA-04/0061, издаден от Instituto per le Technologie della Construzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR).

Фасадна топлоизолационна система Blue’ Safe (Mavi Kale) – една от водещите системи на турския пазар – резултат от партньорството на DOW, KALEKIM и MARDAV, ежегодно тествана според Европейските технически указания ETAG004.

Клиентите могат да се запознаят с продуктите използвани в топлоизолационните системи в сайта на Оркикем ООД, а също така и в шоурум – магазина ERGOLAND, намиращ се на ул. Обелско шосе 12, където ще получат професионална консултация и комплексни решения.

Може да харесате още...