Система, която позволява на настилките да дишат

Със системното решение Lithon GeoClean инфилтрационният капацитет на повърхностите може да се комбинира със защита на подпочвените води. Акватекстилът, който свързва и разгражда въглеводородите, осигурява естествено пречистване на повърхностните води. Според производителя Lithonplus системното решение Lithon GeoClean е резултат от ефективното взаимодействие на две ключови функции...