Технология на обработка при заваряване на битумни листове (част 1)

Битумните листове са материалът, който трябва да изберете, когато става въпрос за изолирани покриви. Методът на заваряване често се използва при уплътняване на плоски покриви. Долната страна на битумния лист се нагрява с газова горелка и разтопеният по този начин слой битум, се използва за свързване...