Грундиране на касетен таван – взискателна задача за майстори бояджии

Таванът в залата на детския и младежки театър в Шпайер има сложна касетна структура и изисква квалифициран подход. Майсторът бояджия Торстен Книспел и неговият екип посрещнаха високите изисквания с перфектна техника. Основата на тавана на построената през 1887 г. сграда, днес паметник на културата, също не...