Черни дупки като шумоуловители

Това видео дава нагледен пример как черните дупки могат да се превърнат в отлични шумоуловители и да бъдат внедрени в живота на съвременния човек.