Как се работи с Multifuge Diamond MAX в комбинация с Water LD

Почистете покритието на Water LD с подходящ препарат, положете и залепете плочките с многофункционално лепило MS 6. Смесете Multifuge Diamond Max механично, прехвърлете в друг съд и разбъркайте отново. Фугирайте плочките със специална фугираща дъска. Емулгирайте разтвора за фуги с малко вода и след това го...