Баумит, Сакрет и Диснер започват сътрудничество

През юни картелните органи одобриха придобиването на Sakret GmbH и Diessner GmbH & Co. KG от Baumit. Кои са причините за подобни сливания? Индустрията е изправена пред големи предизвикателства – от текущото увеличение на цените до недостига на квалифицирани работници. Гъстата дистрибуторска мрежа и висококачествената продуктова...