EPS панели от биомаса

Основните материали на новия изолационен панел Sto Top32 Biomass за фасадни и вътрешни изолационни системи се състоят от 100% възобновяеми суровини, получени от органични остатъци от селското и горското стопанство. Твърди се, че по време на производството сертифицираният топлоизолационен панел причинява само около една трета от...