Покриване на балкони само за 8 часа

Иновативна високоскоростна система за нанасяне на покрития Името Velo произлиза от velox (на латински – бърз, пъргав, ловък) и velocity (на английски – скорост) и отразява основната идея на системата. По този начин балконската система Hadalan® Velo е последователно проектирана за осигуряване на максимална бързина. Тук...