Устойчиви на натиск изолационни плочи с биомаса

Добрата изолация е най-добрата предпоставка за енергоспестяване на сградата. Компанията Bauder предлага изолационен материал за плоски покриви, който се състои предимно от биомаса. Използвани са четири процента рециклирани суровини от други производства на изолация на компанията. Защитният горен слой на продукта BauderEco F се състои от...