Проверяваме по електронен път движението на документи в кадастъра

Електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър облекчава хората, за да не се редят на опашки. Статусът на заявлението за издаване на документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и това готови ли са могат да бъдат проследявани на страницата на Агенцията, без...