Bramac Класик Протектор Плюс – Р(Е)волюция в покритието!

Инженер Йото Терзиев дава полезна и интересна информация за Класик Протектор Плюс и обяснява защо тази керемида е Р(Е)волюция в покритието. Гладка повърхност, красота и естетика  за поколения напред – това вече е възможно с най – новата и иновативна повърхност от Брамак Протектор Плюс.