Краят на последния топлинен мост

Като специалист в носещата топлоизолация, Schöck преодолява топлинните мостове с нов продукт на световно ниво. Schöck Sconnex изолира стоманобетонни стени и колони директно и трайно. Около 40% от всички топлинни мостове в сградата са причинени от стени и колони. Те са отговорни за около 10% от...