Топлоизолационни свързващи системи – монтаж на керамични облицовки

За разлика от вентилираните окачени фасади (VHF), керамичната облицовка при този тип фасади не е прикрепена към подконструкцията, а директно към външната топлоизолационна композитна система (WDVS). Такава система е известна и като комбинирана фасада. В случая с фасадата с WDVS изолацията, подходяща за пренасяне на натоварването,...