Композитни тръби срещу шум и кондензат от Lorowerk

Loro разработи специални композитни тръби за вътрешен покривен дренаж – Loro-X. Те съчетават звукоизолация и изолация, като намаляват силните шумове от течаща вода и предотвратяват кондензацията по тръбата. Ако покривният дренаж минава през сградата, техническите изисквания към тръбата се увеличават. В дневните и работни помещения трябва...