Етикет: МЕЙКИС

Информационен ден за представяне на изпълнението на европейски проект от Мейк-България

„Мейк-България” ЕООД приключва изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0174 „Производство и пазарна реализация на иновативен композитен изолационен панел МЕЙКИС от фирма „Мейк-България“ ЕООД по Процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз...

МЕЙКИС на международния форум Globe 2018 във Ванкувър

Мейк-България беше една от избраните над 1000 компании от цяла Европа, които се представиха на международния форум Globe 2018 във Ванкувър, Канада. Представена бе патентованата и иновативна, единствена по рода си топлоизолационна технология – МЕЙКИС. За първи път технологията беше представена на „Българската Строителна Седмица“ 2018...

МЕЙК България разработиха единствена по рода си топлоизолационна технология

МЕЙК България разработиха и патентоваха иновативна, единствена по рода си топлоизолационна технология. Нарекоха я МЕЙКИС. Технологията се предлага като услуга на компании, полагащи топлоизолации. В сравнение с досега познатите методи МЕЙКИС: – води до 2х по-голяма производителност; – е 2х по-тънък (както и 3-4х по-лек); –...